Ostrzeżenie przed wyłudzeniami – zobacz szczegóły
Zadzwoń

Aktualne ograniczenia w podróżowaniu

Wybór kierunku na wyjazd wakacyjny może nie być łatwy, biorąc pod uwagę restrykcje, jakie wprowadziły poszczególne kraje, oraz dynamicznie zmieniające się wymogi wjazdowe. Aby ułatwić podróżnym zaplanowanie wypoczynku przygotowaliśmy informacje, do jakich kierunków można udać się z obowiązkowym negatywnym wynikiem testu na koronawirusa, bez konieczności posiadania testu, oraz w jakich państwach wymagane jest odbycie kwarantanny. Warto mieć również na uwadze, że coraz więcej krajów europejskich minimalizuje ograniczenia w podróżowaniu przed zbliżającym się okresem wakacyjnym, a trwający program szczepień zdecydowanie ułatwił procedury wjazdowe, w szczególności do państw Unii Europejskiej.

Nowość! Teraz na Lataj.pl umożliwiamy zakup Testów RT-PCR oraz Testu antygenowego.  Sprawdź ofertę testów pod kątem obecności Sars-CoV-2. Bądźmy razem bezpieczni w podróży!

Jakie restrykcje obowiązują w najchętniej wybieranych kierunkach wakacyjnych?

Państwo Zaszczepieni/Ozdrowieńcy Niezaszczepieni Dzieci Więcej informacji
Albania Unijny Certyfikat Szczepienia (pełen cykl szczepienia zakończony 2 tyg. przed podróżą) Certyfikat Ozdrowieńca (zaświadczenia o przebyciu choroby w ciągu ostatnich 6 miesięcy). Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR (72h) lub antygenowego (48h). Niezaszczepione dzieci powyżej 6 roku życia zobowiązane są do posiadania negatywnych testów PCR (72h) lub antygenowego (48h). Dotyczy to również tranzytu. Więcej informacji
Austria Od 16.05.2022 zniesienie obowiązku okazywania Certyfikatu Szczepienia/Ozdrowieńca. Zniesienie obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu od 16.05.2022. Brak obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu i Certyfikatu Szczepienia od 16.05.2022. Więcej informacji
Bułgaria Unijny Cyfrowy Certyfikat Szczepienia (min. 15 dni od przyjęcia ostatniej dawki) lub Unijny Certyfikat Ozdrowieńca. Obowiązek przedstawienia negatywnego testu PCR (72h) lub testu antygenowego (48h) lub 10 dni kwarantanny z możliwością testu po 3 dniach. Dzieci do ukończenia 12 roku życia nie muszą posiadać negatywnego wyniku testu na COVID ani certyfikatu szczepienia lub ozdrowieńca. Więcej informacji
Chiny

Obowiązek wypełnienia celnej deklaracji zdrowia

.

Elektroniczne i papierowe potwierdzenie ukończenia pełnego cyklu szczepienia na minimum 14 dni przed podróżą. Dodatkowo na 48h przed podróżą należy uzyskać dwa negatywne wyniki testów PCR wykonane w dwóch różnych laboratoriach wyznaczonych przez Ambasadę Chin w Warszawie. Na ich podstawie należy aplikować o tzw. zielony kod zdrowia. Po przylocie podróżni poddawani są kolejnym testom (zależnie od miejsca przylotu). Pozytywny wynik testu nakłada kwarantannę od 14 do 21 dni. Ozdrowieńcy poddawani są indywidualnej weryfikacji przez Ambasadę Chin, podczas której muszą przedstawić przebieg przebieg zachorowania, RTG płuc, dwa negatywne wyniki testu PCR wykonane w odstępie 24h itp. Należy okazać negatywny wynik testu PCR oraz negatywny wynik badania z krwi żylnej na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 typu IgM. Na podstawie badań można aplikować o tzw. zielony kod zdrowia. Po przylocie podróżni poddawani są kolejnym testom (zależnie od miejsca przylotu). Pozytywny wynik testu nakłada kwarantannę od 14 do 21 dni. Dzieci poddane są takim restrykcjom jak osoby dorosłe. W przypadku pozytywnego wyniku testu dziecko odbywa kwarantannę bez rodzica. Więcej informacji
Chorwacja Unijny Certyfikat Szczepienia lub Ozdrowieńca. Negatywny wynik testu PCR (do 72h) lub testu antygenowego (do 24h) lub kwarantanna (7 dni z możliwością wykonania testu). Dzieci do ukończenia 12 roku życia są zwolnione z restrykcji, jeśli przebywają pod opieką rodzica zaszczepionego/ozdrowieńca. Więcej informacji
Cypr Unijny Certyfikat Szczepienia/Ozdrowieńca. Po przylocie testowani będą wszyscy pasażerowie losowo wybranych samolotów. Pozytywny wynik testu kieruje na kwarantanne (7 dni). Testy i kwarantanna odbywają się na koszt władz cypryjskich. Test PCR (72h) lub antygenowy (24h) przed wylotem i test PCR/antygenowy po przylocie na koszt podróżującego. Pozytywny wynik testu nakłada obowiązek kwarantanny (7 dni). Odmowa wykonania testu po przylocie także nakłada obowiązek kwarantanny (10 dni) na koszt pasażera. Dzieci do 12 roku życia są zwolnione z obowiązku wykonywania testów. Więcej informacji
Czarnogóra Brak obowiązku okazywania Certyfikatu Szczepienia/Ozdrowieńca i/lub testu. Brak obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu. Brak obowiązku okazywania Certyfikatu Szczepienia/Ozdrowieńca i/lub testu. Więcej informacji
Czechy

Obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego przed wjazdem.

Okazanie Certyfikatu Szczepienia COVID ukończonego 14 dni przed podróżą. Ozdrowieńców obowiązuje zaświadczenie o przebytej chorobie (Paszport COVID), którego ważność rozpoczyna się 11 dnia po pozytywnym teście na COVID-19 i trwa przez 180 dni. Negatywny wynik testu PCR ważnego 72h lub testu antygenowego ważnego 24h przed wjazdem. Kolejny test w 5-7 dobie po przyjeździe obowiązuje wyłącznie podróżnych spoza strefy Schengen. Dzieci do ukończenia 12 roku życia nie podlegają weryfikacji dot. szczepień. Więcej informacji
Dania Brak obowiązku okazywania Certyfikatu Szczepienia/Ozdrowieńca. Brak obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu. Brak obostrzeń. Więcej informacji
Dominikana

Obowiązek wypełnienia elektronicznego formularza wjazdu/wyjazdu.

Na lotnisku podróżni mogą zostać poddane tzw. szybkim testom na obecność wirusa/Instytucje publiczne (banki, restauracje) mogą wymagać okazania Certyfikatu Szczepienia. Na lotnisku podróżni mogą zostać poddane tzw. szybkim testom na obecność wirusa/Instytucje publiczne (banki, restauracje) mogą wymagać okazania Certyfikatu Szczepienia. Dzieci do ukończenia 12 roku życia nie podlegają żadnym restrykcjom. Więcej informacji
Egipt

Obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego na pokładzie samolotu.

Certyfikaty pełnego szczepienia z kodem QR (wykonane na 14 dni przed przekroczeniem granicy inaczej istnieje obowiązek testu przed wyjazdem). Brak regulacji dla Ozdrowieńców. Okazanie negatywnego wyniku testu PCR (do 72h) lub antygenowego (do 24h). Podróżujący do Hurghady, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taby mogą odpłatnie wykonać test PCR na egipskim lotnisku. Pozytywny wynik testu nakłada 10 dniową kwarantannę. Dzieci do 12 roku życia zwolnione są z obowiązku okazania wyników testów PCR lub antygenowych. Więcej informacji
Francja Unijny Certyfikat COVID lub pełne zaszczepienie 2 dawkami (7 dni przed podróżą), szczepionką jednodawkową (28 dni przed podróżą). W przypadku terytoriów zamorskich dodatkowo negatywny wynik testu PCR (24h przed podróżą). Dokument przebycia choroby w okresie od 6 miesięcy do 11 dni przed podróżą. Okazanie negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego wykonanego do 24h przed podróżą. Dzieci do ukończenia 12 roku życia są zwolnione z okazywania certyfikatów szczepienia i/lub testów. Więcej informacji
Grecja Brak restrykcji od 2.05.2022. Brak restrykcji od 2.05.2022. Więcej informacji
Hiszpania Unijny Certyfikat Szczepienia (druga dawka do 14 dni przed podróżą)/Ozdrowieńca (wydany od 11 do 180 dni przed wylotem). Negatywny wynik testu PCR (do 72h przed przylotem) lub testu antygenowego (do 24h przez przylotem). Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą przedstawiać zaświadczenia o przyjęciu szczepienia/wyniku testu czy przebytej chorobie, ale muszą wypełnić formularz sanitarny. Więcej informacji
Izrael Cyfrowy Certyfikat Szczepienia/Ozdrowieńca (z kodem QR) plus negatywny wynik testu PCR wykonanego na 72h przed wjazdem lub testu antygenowego wykonanego na 24h przed podróżą. Z testu przed podróżą zwolnieni są Ozdrowieńcy, którzy okażą pozytywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 3 miesiące i nie krócej niż 11 dni przed podróżą. Po przyjeździe wszyscy podróżni zaszczepieni/ozdrowieńcy muszą wykonać test PCR na swój koszt. Obowiązuje też kwarantanna do 14 dni z możliwością zwolnienia pod wykonaniu testu. Osoby nie w pełni zaszczepione lub niezaszczepione muszą prosić o indywidualną zgodę na wjazd (formularz online). Dzieci obowiązują takie same zasady jak osoby dorosłe. Więcej informacji
Kanada

Obowiązek wypełnienie aplikacji wjazdowej ArriveCAN.

Dowód pełnego szczepienia plus negatywny wynik testu otrzymanego na 72h przed podróżą, następnie test po wylądowaniu i kwarantanna do czasu otrzymania wyniku. Ozdrowieńcy muszą przedstawić dowód negatywnego wyniku testu molekularnego lub dowód pozytywnego wyniku testu przeprowadzonego między 11 a 180 dniem przed podróżą. Od 15.01.2022 roku wjazd do kraju dla osób zaszczepionych. Po 28.02.2022 roku, każdy obcokrajowiec (osoba nie posiadająca obywatelstwa kanadyjskiego), niezależnie od narodowości, będzie musiał być w pełni zaszczepiony, aby wylecieć z Kanady. Dzieci poniżej 5 lat są zwolnione z testu przed/po wjeździe i z testu w 8 dniu pobytu. Więcej informacji
Kostaryka

Obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego online.

Cyfrowy Certyfikat Szczepienia/Ozdrowieńca (z kodem QR). Brak obowiązku wykonania testu w kierunku COVID-19 przed i po przyjeździe.Przy wypełnianiu kwestionariusza lokalizacyjnego należy dołączyć dowód ubezpieczenia medycznego. Osoby poniżej 18 roku życia bez względu na status szczepień mogą wjechać do kraju bez ubezpieczenia podróżnego i bez testu w kierunku COVID-19. Więcej informacji
Kuba

Obowiązek wypełnienia deklaracji zdrowotnej

Przedstawienie Paszportu COVID lub międzynarodowego zaświadczenia o ukończeniu szczepienia. Po przylocie możliwe losowe skierowania na test PCR. Obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego na wypadek COVID-19. Przedstawienie negatywnego testu PCR wykonanego do 72h podróżą. Po przylocie możliwe losowe skierowania na test PCR. Obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego na wypadek COVID-19. Dzieci do 12 roku życia są zwolnione z obowiązku wykonywania testów i okazywania zaświadczeń o szczepieniu. Więcej informacji
Litwa Brak ograniczeń wjazdowych. Brak ograniczeń wjazdowych. Brak ograniczeń wjazdowych. Więcej informacji
Malediwy

Obowiązkowe wypełnienie kwestionariusza sanitarnego.

Certyfikat Szczepienia (min. 14 dni od daty wydania)/Ozdrowieńca (nie starszy niż 60 dni) Jeśli po przylocie podróżny zdradza ślady infekcji, może zostać skierowany na test PCR. Pozytywny wynik nakłada kwarantannę (7 dni). Jeśli po przylocie podróżny zdradza ślady infekcji, może zostać skierowany na kolejny test PCR. Pozytywny wynik nakłada kwarantannę (7 dni). Brak obostrzeń. Więcej informacji
Malta

Obowiązkowe wypełnienie kwestionariusza PLF.

Unijny Certyfikat Szczepienia/Ozdrowieńca; Malta uznaje status ozdrowieńca, po przyjęciu przynajmniej jednej dawki szczepionki. Okazanie negatywnego wyniku testu PCR wykonanego do 72 godziny przed przylotem plus 14 dni kwarantanny. Zwolnione z kwarantanny mogą zostać kobiety w ciąży. (Malta akceptuje wyłącznie testy PCR). Dzieci w wieku 1-4 lata mogą wjechać z zaszczepionymi rodzicami bez testów. Dzieci w wieku 5-11 lat, które nie są niezaszczepione mogą wjechać, mając wykonany test PCR (w ciągu 72h przed przylotem), gdy podróżują z zaszczepionym rodzicem. Zaszczepione dzieci są zwolnione z testu. Więcej informacji
Maroko

Obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego.

Obowiązuje Certyfikat Szczepienia (Paszport COVID) plus test PCR na 48h przed odprawą paszportową plus szybki test dla wszystkich pasażerów po przyjeździe lub wybiórcze testy PCR. Ozdrowieńcy są traktowani na równi z osobami niezaszczepionymi i obowiązuje je zakaz wjazdu. Zakaz wjazdu Dzieci poniżej 6 roku życia nie obowiązują restrykcje; dzieci od 6 do 18 roku życia: test PCR wykonany maksymalnie 48h przed odprawą paszportową i szybki test antygenowy po przylocie. Więcej informacji
Meksyk Brak wymogu posiadania certyfikatu odbycia szczepienia przeciwko COVID-19. Rekomendowane jest posiadanie ubezpieczenia medycznego pokrywającego koszty leczenia COVID-19. Możliwe wyrywkowe pomiary temperatury na lotnisku; istnieje możliwość nałożenia kwarantanny. Brak wymogu testów w kierunku COVID-19. Rekomendowane jest posiadanie ubezpieczenia medycznego pokrywającego koszty leczenia COVID-19. Możliwe wyrywkowe pomiary temperatury na lotnisku; istnieje możliwość nałożenia kwarantanny. Brak obowiązku wykonania testu oraz okazywania certyfikatu szczepienia. Więcej informacji
Niemcy

Obowiązek wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego.

Unijny Certyfikat Szczepienia Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż 48h przed wjazdem. Po przyjeździe obowiązuje 10 dniowa kwarantanna z możliwością skrócenia w 5 dniu pobytu (po wykonaniu szybkiego testu antygenowego lub PCR). Osoby zaszczepione preparatem Johnson & Johnson nie są zwolnione z kwarantanny! Dzieci, które ukończyły 6 lat muszą posiadać negatywny wynik testu, dowód szczepienia albo certyfikat ozdrowieńca. Automatyczne zakończenie kwarantanny po 5 dniach od wjazdu dotyczy wyłącznie dzieci do 6. roku życia. Więcej informacji
Portugalia (kontynentalna) Unijny Certyfikat Szczepienia (wydany od 14 do 270 dni przed wylotem) lub Ozdrowieńca (wydany od 11 do 180 dni przed wylotem) Negatywny wynik testu antygenowego wykonany nie wcześniej niż 24h przed wylotem lub testu PCR nie wcześni niż 72h przed wylotem. Dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia nie są objęte restrykcjami. Więcej informacji
Seszele

Wszyscy podróżni muszą uzyskać zgodę na przyjazd poprzez wcześniejsze wypełnienie formularza online.

Brak obowiązku okazywania Certyfikatu Szczepienia. Osoby zaszczepione, które przebywają poza autoryzowanymi ośrodkami powinny wykonać test PCR w piątym dniu pobytu. W przypadku pozytywnego wyniku testu osoba kierowana jest na kwarantannę na własny koszt (od 7 do 10 dni). Osoby, które przeszły infekcję w okresie 2 do 12 tygodniu przez wyjazdem, zamiast negatywnego wyniku testu PCR mogą przedstawić negatywny wynik testu antygenowego wykonanego w ciągu 72 godzin przed podróżą, załączając dowód przejścia infekcji. Wymagany jest negatywny wynik testu PCR wykonanego 72h przed podróżą. Osoby niezaszczepione, które przebywają poza autoryzowanymi ośrodkami powinny wykonać test PCR w piątym dniu pobytu. W przypadku pozytywnego wyniku testu osoba kierowana jest na kwarantannę na własny koszt (od 7 do 10 dni). Dzieci w wieku do 2 lat, nie wykazujące oznak choroby, są zwolnione z obowiązku przedstawienia wyniku testu PCR lub testu antygenowego. Warunki pobytu dla dzieci do lat 17 są takie same jak rodziców/opiekunów. Więcej informacji
Sri Lanka

Obowiązek wypełnienia deklaracji dotyczącej stanu zdrowia.

Okazanie Certyfikatu Szczepienia w języku angielskim. Obowiązek wykupienia ubezpieczenia na wypadek zachorowania na COVID-19. Ozdrowieńcy: Zaświadczenie lekarskie w języku angielskim stwierdzające negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem lub testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed wylotem. Następnie wykonanie testu PCR w dniu przylotu w jednym z zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia punktów. Ozdrowieńcy pozostają w tzw. „bańce sanitarnej” przez 7 dni po przylocie lub do czasu aż minie 14 dni od pełnego zaszczepienia. Obowiązek wykonania kolejnego testu PCR 7. dnia po przylocie lub w momencie upłynięcia 14 dni od pełnego zaszczepienia. Obowiązek okazania zaświadczenia lekarskiego w jęz. angielskim o negatywnym wyniku testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem lub testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed wylotem. Obowiązek wykupienia ubezpieczenia na wypadek zachorowania na COVID-19. Obowiązek wykonania testu PCR w dniu przylotu w jednym z zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia punktów. Możliwość wykonania testu na lotnisku w Kolombo (40 USD). Podróżni częściowo zaszczepieni/niezaszczepieni pozostają w tzw. „bańce sanitarnej” przez 7 dni po przylocie lub do czasu aż minie 14 dni od pełnego zaszczepienia. Dzieci do 12 roku są zwolnione z obowiązku testów, chyba że rodzic uzyska wynik dodatni. Dzieci w wieku 12-18 lat, które na 14 dni przed podróżą przyjęły jedną dawkę szczepionki Pfizer uznawane są za zaszczepione. Niezaszczepione dzieci w wieku 12-18 lat muszą wykonać test PCR przed podróżą. Wszystkie dzieci objęte są obowiązkiem posiadania ubezpieczenia medycznego na wypadek zachorowania na COVID-19. Więcej informacji
Stany Zjednoczone Ameryki (USA)

Obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego.

Potwierdzenie papierowe lub elektroniczne zakończenia pełnego cyklu szczepienia na 14 dni przed planowanym wylotem plus negatywny wynik testu na 24h przed przylotem m.in.: NAAT, antygenowy, PCR. Ozdrowieńcy muszą okazać pozytywny wynik testu wykonanego w ciągu 90 dni poprzedzających podróż oraz zaświadczenie lekarskie dopuszczające podroż. Okazanie negatywnego wyniku testu na 24h przed przylotem m.in.: NAAT, antygenowy, PCR. Kolejny test na 3-5 dni po przylocie. Pozytywny wynik testu nakłada kwarantannę (7 dni). Dzieci do 2 roku życia nie są objęte obostrzeniami. Więcej informacji
Tajlandia

Wymagana rejestracja w systemie Thailand Pass i wybór procedury wjazdowej.

Okazanie negatywnego testu PCR wykonanego w okresie maks. 72h przed wylotem; posiadanie ubezpieczenia w wys. min. 50 tys. USD oraz rezerwacji hotelowej. Po przekroczeniu granicy należy wykonać test PCR. W przypadku pozytywnego wyniku należy odbyć kwarantannę (10 dni). Osoby towarzyszące, u których nie wykryto COVID-19, poddawane są 14-dniowej kwarantannie. W zależności od sytuacji epidemiologicznej mogą obowiązywać procedury dla zaszczepionych: Test & GO lub Sandbox (dla podróżujących m.in.: do Krabi i na Phuket). Okazanie negatywnego testu PCR wykonanego w okresie maks. 72h przed wylotem; posiadanie ubezpieczenia w wys. min. 50 tys. USD oraz rezerwacji hotelowej. Po przekroczeniu granicy należy wykonać test PCR. W przypadku pozytywnego wyniku należy odbyć kwarantannę (10 dni). Osoby towarzyszące, u których nie wykryto COVID-19, poddawane są 14-dniowej kwarantannie. W zależności od sytuacji epidemiologicznej mogą obowiązywać procedury dla niezaszczepionych tj.: Alternative Quarantine. Testy PCR oraz zasady kwarantanny są egzekwowane także od dzieci. Więcej informacji
Tanzania

Obowiązek wypełnienia formularza wjazdowego do 24h przed wjazdem.

Okazanie negatywnym wyniku testu PCR (pobranie do 96 godzin przed przylotem). Po przylocie obowiązkowy wykonanie szybkiego testu antygenowego na swój koszt. Okazanie negatywnym wyniku testu PCR (pobranie do 96 godzin przed przylotem). Po przylocie obowiązkowy wykonanie szybkiego testu antygenowego na swój koszt. Dzieci w wieku 5 lat i młodsze są zwolnione z wymogu testu PCR, jak i szybkiego testu antygenowego. Więcej informacji
Turcja

Obowiązek wypełnienia internetowego formularza lokalizacyjnego.

Unijny Certyfikat Szczepienia; aby być uprawnionym do zwolnienia z testu PCR przed podróżą, ostatnia dawka szczepienia musi zostać przyjęta na 14 dni przed przylotem. Certyfikat Ozdrowieńca (od 28 dni do 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku). Okazanie negatywnego wyniku testu PCR wykonanego do 72h przed przylotem. Akceptowane są również testy RNA i kwasów nukleinowych wykonane na 48h przed wjazdem. Po przylocie podróżni mogą zostać poddani dodatkowym testom PCR. Pozytywny wynik testu kieruje na kwarantanne (do 14 dni). Dzieci poniżej 12 lat są zwolnione z obostrzeń. Więcej informacji
Wielka Brytania Brak obowiązku okazywania Certyfikatu Szczepienia i wykonywania testów. Brak obowiązku wykonywania testów. Brak obowiązku wykonywania testów i okazywania Certyfikatów Szczepienia. Więcej informacji
Włochy

Obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego.

Unijny Certyfikat Szczepienia tzw. Green Pass (ważny przez 9 miesięcy od ostatniej dawki; przy czym dawka przypominająca wydłuża certyfikat bezterminowo)/Certyfikat Ozdrowieńca (maksymalnie do 6 miesięcy wstecz). Okazanie negatywnego wyniku testu antygenowego (ważnego 24h) albo PCR (ważnego 72h). Dzieci poniżej 6 roku życia nie podlegają restrykcjom. Niezaszczepione dzieci, które ukończyły 6 lat przed przekroczeniem granicy muszą wykonać test antygenowy (ważny 48h) albo molekularny PCR (ważny 72h). Więcej informacji
Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj)

Mogą występować zróżnicowane obostrzenia pomiędzy poszczególnymi emiratami.

Certyfikat Szczepienia COVID lub zaświadczenie o pełnym cyklu szczepienia (tj. 2 dawki szczepionki) ukończonego na 14 dni przed podróżą. Certyfikat szczepienia nie jest ograniczony terminem ważności. Zaświadczenie o uzyskaniu statusu ozdrowieńca wystawione na co najmniej 1 miesiąc przed datą przylotu. Zaświadczenia/Certyfikaty muszą posiadać kod QR. Zarówno Szczepieni, jak i Ozdrowieńcy mogą zostać poddani wyrywkowym testom PCR po przylocie. Negatywny wynik testu PCR wykonanego w przeciągu 48h przed odlotem. Zaświadczenie musi posiadać kod QR. Po przylocie możliwe wyrywkowe testy PCR. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z restrykcji. Więcej informacji
Zapisz się na newsletter
Zapisując się na newsletter otrzymasz informacje o najlepszych promocjach na popularnych trasach
Wypisz mnie z newslettera
Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji o bieżących promocjach biletów lotniczych, wprowadź swój adres e-mail